• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Huishoudelijk reglement stage zorgsector

Text

1. Stageovereenkomst

Alle stages worden uitgevoerd in het kader van een stageovereenkomst die ten minste 14 dagen voor aanvang van de stage moet worden ondertekend door de school, de student en de directie van het Departement Zorg en Kwaliteit van de Europa Ziekenhuizen.

2. Identificatie van de werknemers

Alle medewerkers van de Europa Ziekenhuizen moeten om voor de hand liggende veiligheidsredenen geïdentificeerd kunnen worden. Het dagelijks dragen van de badge is daarom verplicht. Als u geen badge heeft, wordt u teruggestuurd naar uw school.

3. Uurrooster en stiptheid

Wij vragen je om de uurrooster die bij aanvang van de stage is overeengekomen met de dienst te respecteren en op tijd te zijn. Elke vertraging moet zo snel mogelijk aan uw dienst worden gemeld.

Een afwezigheidsduur minder dan een uur wordt diezelfde dag ingehaald, maar moet een uitzondering blijven!

Een afwezigheidsduur van meer dan 1uur tot 1 dag wordt ingehaald door een volledige dag extra te presteren tijdens de stage in samenspraak met de stageplaats.

Een afwezigheid van meer dan 2 dagen wordt ingehaald op een periode in samenspraak met de school.

Elke student wordt gevraagd om minimaal één weekend stage te lopen en één avond per week, tenzij anders aangegeven door de school.
De dienstregelingen verschillen van afdeling tot afdeling, dus het is altijd het beste om direct contact op te nemen met uw afdeling voor meer informatie.

4. Onvoorziene afwezigheid en ziekte

Verwittig zo snel mogelijk uw stagedienst en school. In geval van een afwezigheid van meer dan een dag, verwittig u ook de stagedienst van over de duur van uw afwezigheid. Een afwezigheid van meer dan 2 dagen wordt ingehaald op een periode in samenspraak met de school.

5. Kleedkamers en vestimentaire afspraken

De kleedkamers zijn toegankelijk met uw identificatiebadge. Zorg ervoor dat u een groot persoonlijk hangslot meeneemt en laat geen waardevolle spullen in uw kastje, wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal. Aan het einde van uw stage kunt u uw kastje legen en vrijmaken. Elk jaar maken we alle kastjes schoon tijdens de kerst- en zomervakantie

Je wordt verondersteld je eigen uniform mee te brengen, nl. een werkkledij met lange broek en korte mouwen.
Het dragen van degelijk en beschermend schoeisel is verplicht: een schoen die bescherming biedt aan de tenen, voorzien van een hielsteun en met een slipvaste zool.

Het is ook noodzakelijk om aandacht te besteden aan uw persoonlijke hygiëne, netjes en gebonden haar, enz

6. ORGANISATIE EN VERLENING VAN DE ZORG

De organisatie van de zorg wordt hoofdzakelijk uitgevoerd volgens een geïntegreerde zorg. Op elke dienst wordt in een taakverdeling per shift en per verpleger bepaald welke patiënten onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen (wat betreft het toedienen van behandeling, het nemen van parameters, verzorging, voorbereiding, enz.) Bijgevolg coördineert, plant en voert de verpleegster alle nodige interventies uit voor de toegewezen patiënten. Uw naam wordt ook op de planning vermeld, naast de naam van uw referentieverpleegkundige van die dag. Uw observaties, mondelinge en schriftelijke verslagen zijn essentieel om de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg te waarborgen. Het is uw verantwoordelijkheid om abnormale vitale parameters en/of kritieke waarnemingen van de patiënt zo spoedig mogelijk mondeling en schriftelijk mede te delen aan uw referentieverpleegkundige van de dag en/of de verantwoordelijke van de dag.

Wij benadrukken ook dat het voor het verlenen van zorg noodzakelijk is dat u de onderliggende theoretische/praktische begrippen van tevoren op school hebt gezien en dat u zich daartoe in staat voelt, zonder welke de aanwezigheid van een verpleegkundige noodzakelijk is voor het verlenen van zorg. Als u voor de eerste keer een behandeling uitvoert, moet deze onder toezicht staan van uw referentieverpleegkundige van die dag.  Wij verwachten van u dat u zich bewust bent van uw beperkingen en dat u de verpleegkundige met wie u samenwerkt op de hoogte stelt als haar aanwezigheid vereist is om de zorg uit te voeren.

7. MAALTIJD

Het personeelsrestaurant is geopend van maandag tot vrijdag van 11.30 tot 14.30 uur. Alle studenten moeten hun pauze nemen om 11.45 uur, tenzij anders aangegeven door de afdeling. Elke afdeling heeft ook een personeelskeuken waar u uw eigen lunch kunt nuttigen.

In het personeelsrestaurant ontvangt u op vertoon van uw identificatiebadge aan de kassa van het restaurant een volledige maaltijd voor 2,75 euro. U heeft recht op een soep + een warme/koude platte schaal of sandwich + een dessert (exclusief gebak) + een glas water (fontein). Tijdens het weekend is het personeelsrestaurant gesloten.

8. Internet, gsm, smartphone,…

Gelieve uw mobiele telefoon enkel te gebruiken wanneer u noodzakelijk beschikbaar moet blijven en tijdens uw pauzes. Het is ten strengste verboden om foto's te maken van patiënten of zorgsituaties.

9. Anti-rookbeleid

Het is ten strengste verboden in het ziekenhuis te roken. Als u wenst te roken, ga dan naar de voorbehouden ruimte op niveau -1 en enkel tijdens uw pauzes.

10. Parking

  • De parking van het ziekenhuis is betalend,
  • Parkeren in de straten rondom het ziekenhuis is betalend

11. Werkongeval of prikongeval

Gelieve u zo snel mogelijk naar de spoed te begeven, vul de nodige documenten in en informeer de ICANE-verpleegkundige per e-mail : ICANE@euzh.be.
Vervolgens moet u contact opnemen met uw school om de nodige documenten te verkrijgen zodat de medisch adviseur van uw school het dossier kan voortzetten.

12. Deontologische code

Net als alle personeelsleden bent u gebonden aan het naleven van de Deontologische Code voor de verpleegkundige die de richtlijnen vormen voor de verpleegkundige praktijk. https://auvb-ugib-akvb.be/publicaties/deontologische-code/

Wij verwachten ook dat u het beroepsgeheim respecteert (art. 418 van het strafwetboek), evenals de GDPR-regels, geen geschriften/schermen zichtbaar laten liggen en ervoor zorgt dat nota's en samenvattingen/verslagen van diensten dagelijks worden weggegooid in de daarvoor bestemde kartonnen vuilnisbakken van de afdeling.

13. Verwachtingen

We wensen dat deze stage voor jou een kans is om je vaardigheden te ontwikkelen in een boeiende, motiverende, professionele en creatieve werkomgeving. Aarzel niet om vragen te stellen en gebruik te maken van alle leermogelijkheden. Wij hopen dat deze stage ten volle zal bijdragen tot uw professionele ontwikkeling! Nodig onze teams uit om u dagelijks feedback te geven over uw prestaties.

Als je stage niet verloopt zoals gepland, als je je ongemakkelijk voelt, wacht dan niet te lang voordat je contact opneemt met ICANE, icane@euzh.be!

Uw mening helpt ons onze stagebegeleiding te verbeteren. Aan het einde van de stage vragen wij u om onze online tevredenheidsenquête in te vullen, in ruil waarvoor u uw eindevaluatie ontvangt. 

 

 

Bron: Dienst  ICANE - Laatste update: 23/06/2021