• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Strategie Horizon 2025

In de loop der jaren hebben onze ziekenhuizen zich op 2 aparte ziekenhuissites ontwikkeld, met een hartelijke, warme en verschillende « look » en met een sterke plaatselijke verankering, dicht bij onze patiënten. Vandaag is deze geografische positionering onze hefboom voor de toekomst. Wij willen nuttig gebruik maken van wat al sinds vele jaren bereikt is en onze uitmuntendheid in de zorg blijven ontwikkelen.

Wat ons onderscheidt en onze kracht uitmaakt, is de gepersonaliseerde aanpak, het respect, de competenties, de doeltreffendheid en de geavanceerde geneeskunde die wij centraal stellen in de uitoefening van onze verschillende beroepen. De patiënten willen naar ons komen voor behandeling en ze stellen vertrouwen in ons. Wij willen op deze ingeslagen weg doorgaan en samen het ziekenhuis van morgen ontwikkelen.

Deze strategische plan heeft tot doel de strategie van de Europa Ziekenhuizen voor de periode 2021 – 2025 toe te lichten. Het beschrijft de ambities van onze ziekenhuizen voor de komende 5 jaar en dient als roadmap voor al onze medewerkers zodat wij allen samen aan onze toekomst bijdragen.

Samengevat

Een geïntegreerd zorgaanbod garanderen door samenwerking

 • INTERNE samenwerking: echt transversale diensten, oprichting van multidisciplinaire klinieken en implementatie van zorgtrajecten
 • EXTERNE samenwerking: ziekenhuisnetwerk, 1ste lijn, woonzorgcentra, universitaire centra, …

Verhogen van onze kwaliteit door een «zero defects» beleid

 • Ontwikkeling van een « zero defects » aanpak
 • Externe kwaliteitstoetsing
 • Interne en externe transparantie van onze resultaten

Groei genereren door de ontwikkeling van ons medisch aanbod

 • Het verdiepen en verbreden van onze subspecialisaties
 • Het uitbreiden van ons recruteringsgebied
 • Het verbeteren van onze patiëntentevredenheid

Innoveren in zorgaanbod en organisatie maakt ons tot voorloper

 • Definiëren en implementeren van een innovatiebeleid
 • Permanente opvolging van onze patiënten
 • Het oprichten van een flexibele infrastructuur
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Onze efficiëntie verbeteren om verder te investeren

 • Wegwerken van knelpunten
 • Standaardisatie van onze organisatie