• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Palliatieve zorgen

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

Wat zijn de DOELSTELLINGEN EN de WERKING VAN DE PALLIATIEVE ZORGen IN DE EUROPA ZIEKENHUIZEN?

Onze gezondheidsprofessionals en onze vrijwilligers delen en ondersteunen de wens en het voornemen om patiënten met een ongeneeslijke ziekte bij hun levenseinde gepersonaliseerde en aangepaste zorg aan te reiken en hun familie zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Wij willen samen onze patiënten een waardig levenseinde bieden, met respect voor hun overtuigingen. Met de hulp van hun familie en vrienden proberen wij ze samen dag na dag te ondersteunen in hun lijden, hun problemen, hun angsten. Pijnbestrijding is een dringende en prioritaire noodzaak. De huidige therapeutische middelen bieden ons gelukkig de mogelijkheid om bij de meeste patiënten de pijn te verlichten.

HOE MOET U EEN OPNAME AANVRAGEN?

De opnameaanvraag in onze dienst, toegevoegd aan het medisch dossier, gebeurt door de huisarts of de behandelend ziekenhuisarts, met voorafgaande toestemming van de patiënt. Elke aanvraag wordt dan voorgelegd aan de arts van de palliatieve zorgen. De dienst spant zich in om maximaal rekening te houden met noodsituaties.

Er wordt rekening gehouden met uitzonderlijke omstandigheden, zoals:

 • Een al te zware, te complexe klinische situatie, symptomen die te moeilijk aan te pakken zijn door het team voor palliatieve thuiszorg. De terugkeer naar huis wordt overwogen zodra de toestand verbetert.
 • Extreme uitputting, burn-out van de familie. De opname in de dienst palliatieve zorgen is dan meestal tijdelijk.

Wat moet u concreet doen?

 • De aanvraag van de huisarts per e-mail, fax of via het elektronisch medisch dossier aan de onderstaande adressen overmaken:

In een spoedgeval kan de huisarts rechtstreeks contact opnemen met de collega van de palliatieve zorgen:

 • Eenheid van de site St-Elisabeth: Tel: +32 (0)2 614 29 42 
 • Eenheid van de site St-Michiel: Tel: +32 (0)2 614 39 40

HOE ZIJN DE EENHEDEN VOOR PALLIATIEVE ZORGen UITGERUST?

Onze twee gespecialiseerde eenheden willen elk levensomstandigheden creëren die zo dicht mogelijk aanleunen bij de thuissituatie. Zij zetten zich in om de patiënt maximaal comfort te bieden, met respect voor zijn intimiteit. Hun werking en zorguitrusting stemmen overeen.

 • Uitrusting: een salon met kitchenette staat ter beschikking van de begeleidende personen om een gezellige gezamenlijke plek aan te bieden, bijvoorbeeld tijdens gemeenschappelijke maaltijden, feesten…
 • Werking: de eenheden willen in ruime mate openstaan voor familie en vrienden. Kinderen en volwassenen zijn welkom. De bezoekuren zijn soepel en aangepast.

OVER HET TEAM

De Europa Ziekenhuizen omvatten twee eenheden voor palliatieve zorgen die erkend zijn door Volksgezondheid:

 • De eenheid op de site St-Elisabeth - Ukkel (E42) telt 12 bedden, verdeeld over 11 kamers in de eenheid 42. Telefoon: 02-614 29 42.
  • Verantwoordelijke arts: Dr Claudia Haba 
 • De eenheid op de site St-Michiel - Etterbeek (-1G) telt 8 bedden, verdeeld over 8 kamers. Telefoon: 02-614 39 40.
  • Verantwoordelijke arts: Dr Claudia Haba

De pluridisciplinaire teams bestaan uit:

 • Artsen-specialisten in palliatieve zorgen:
  • Dr Claudia Haba, diensthoofd
  • Dr Isabelle De Bock
  • Dr Kristel Dobbelaere
  • Dr Yasmine Reddah
 • Verpleegkundigen, opgeleid in palliatieve zorgen
 • Kinesitherapeuten, die instaan voor maximaal behoud van de zelfredzaamheid van onze patiënten
 • Psychologen, die de patiënten en hun naaste omgeving meer specifiek begeleiden
 • Een diëtist, om de maaltijden aan de smaken en wensen van de patiënten aan te passen
 • Een maatschappelijk werker
 • Vrijwilligers, die een voorafgaande opleiding in aandachtig en welwillend luisteren en begeleiding van zieken hebben gevolgd
 • Een pastoraal team, voor de patiënten die dat wensen, naast de mogelijkheid om een beroep te doen op bedienaars van de voornaamste erediensten
 • Op aanvraag wordt comfortzorg en esthetische verzorging aangeboden.

Meer informatie

Laat ons het comfort van de patiënten en hun naasten verbeteren.
Indien u ons wil helpen, wordt een gift aan de Stichting van de Palliatieve Zorgen van de Europa Ziekenhuizen erg gewaardeerd via IBAN BE58 0682 5039 1379.

Pers

RCF, 14/12/2021, Emission En aparté, La culture du soin avec Simon Pierre de Montpellier. https://www.centreavec.be/a-la-radio/la-culture-du-soin/ - Interview Agnès Bressolette, psycholoog dienst Palliatieve Zorgen

Publicaties

Artikels

Du soin au spirituel, du spirituel au soin in Prendre soin : une culture ? Revue en question, n° 139, 12/2021, https://www.centreavec.be/publication/du-soin-au-spirituel-du-spirituel-au-soin/ - Agnès Bressolette, psycholoog dienst Palliatieve Zorgen

La douleur chronique : interrogations sur ce que nous ne voulons pas penser. Revue Douleurs, Vol 21 - N° 5-6 - 09/2020, p. 206-210. https://www.em-consulte.com/article/1412249/article/la-douleur-chronique%C2%A0-interrogations-sur-ce-que-no - Agnès Bressolette, psycholoog dienst Palliatieve Zorgen

Quelles transmission après la crise du Covid-19 ? in Cultures palliatives : quelles transmissions ? Kaïros, Brusano-Palliabru, n°71, 1ste semester 2020, p.20-21 https://www.brusano.brussels/layout/uploads/2023/01/N%C2%B071_web.pdf
https://brusano.brussels/kairos/
 - Agnès Bressolette, psycholoog dienst Palliatieve Zorgen

Boeken

Souffrances psychiques en soins palliatifs in Manuel de soins palliatifs, 5ème édition Dunod, sous la dir. de D. Jacquemin, 08/2020 - Agnès Bressolette, psycholoog dienst Palliatieve Zorgen
La vulnérabilité humaine éclairée par la fin de vie, apports psychanalytiques in Penser l'Humain vulnérable. De la philosophie au soin, Presses Universitaires de Rennes livre collectif sous la dir. de D. Jousset, J-M. Boles, J. Jouquan, 06/2017 - Agnès Bressolette, psycholoog dienst Palliatieve Zorgen

Laatste aanpassingen: 09/10/2023