• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Veelgestelde vragen

Text
j

Laatste aanpassingen: 23/10/2020

Beste patiënten, de Europa Ziekenhuizen ontvangen veel vragen met betrekking tot het Coronavirus COVID-19. Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld en beantwoorden ze hieronder. Al deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid beschikbaar op de website www.sciensano.be.

SCREENING/INFO CORONAVIRUS

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN HET CORONAVIRUS COVID-19?

De patiënt heeft symptomen zoals koorts met hoest, eventueel ook ademhalingsproblemen, spierpijn, keelpijn. Ouderen en personen met al bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder te zijn voor de ernstige symptomen.

MAG IK IN HET ZIEKENHUIS EEN UITSTRIJKJE LATEN AFNEMEN OF EEN SCREENING VAN CORONAVIRUS COVID-19 LATEN UITVOEREN?

Het is noodzakelijk dat u in eerste instantie uw huisarts belt. Hij of zij zal u verdere instructies geven.

MAG IK NAAR DE SPOEDGEVALLEN ALS IK DENK BESMET TE ZIJN MET HET CORONAVIRUS COVID-19?

Het is noodzakelijk dat u in eerste instantie uw huisarts belt. Hij of zij zal u verdere instructies geven.

ALS WE IN UW ZIEKENHUIS KOMEN, IS ER EEN RISICO OP HET OPLOPEN VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 VANWEGE BESMETTE MENSEN?

De Europa Ziekenhuizen hebben alle hygiëne- en beschermingsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Specifieke maatregelen voor consultaties en interventies: klik hier voor meer informatie.
 • Specifieke maatregelen voor bezoekers: klik hier voor meer informatie
 • Bovendien, patiënten die geïnfecteerd zijn en/of in afwachting zijn van de resultaten, worden geïsoleerd in kamers die voor dit doel gereserveerd zijn.

In het ziekenhuis of elders moeten de volgende hygiëneregels tot op de letter worden gevolgd om besmetting te voorkomen:

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels voor bijeenkomsten

WELKE MAATREGELEN ZIJN ER IN DE EUROPA ZIEKENHUIZEN GENOMEN OM HET CORONAVIRUS COVID-19 AAN TE PAKKEN?

De Europa Ziekenhuizen hebben alle hygiëne- en beschermingsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Specifieke maatregelen voor consultaties en interventies: klik hier voor meer informatie.
 • Specifieke maatregelen voor bezoekers: klik hier voor meer informatie
 • Bovendien, patiënten die geïnfecteerd zijn en/of in afwachting zijn van de resultaten, worden geïsoleerd in kamers die voor dit doel gereserveerd zijn.

WELKE HYGIËNEMAATREGELEN MOET IK NEMEN OM BESMETTING TE VERMIJDEN?

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels voor bijeenkomsten

WAT BETEKENT DAT, 'DE CURVE AFVLAKKEN'?

Een virus zal onder normale omstandigheden aan een sneltempo zeer veel mensen besmetten. Wanneer deze piek aan besmettingen ons met zo’n intensiteit treft, wordt het voor de gezondheidssector erg moeilijk om de zorgvraag op te vangen. ‘De curve afvakken’ (ook wel eens 'flattening the curve' genoemd) maakt dat de verspreiding van het virus afgeremd en over een langere periode gespreid wordt.

Zo kunnen de ziekenhuizen kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Dit kunnen we samen realiseren dankzij de maatregelen die de overheid opgelegd heeft. Hier hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in, niet alleen de zorgverstrekkers.

WAAR KAN IK INFO OVER HET VIRUS TERUGVINDEN?

U kan u zich informeren op de site info-coronavirus.be en www.sciensano.be of door het gratis nummer 0800-14 689 te bellen.

Text

RAADPLEGINGEN

IK (OF MIJN KIND) HEB EEN GEPLANDE RAADPLEGING, MOET IK DIE UITSTELLEN?

De Europa Ziekenhuizen hebben hun consultaties en de activiteiten van de chirurgische en medische dagziekenhuizen hervatten.

Voor de consultaties betekent dit:

 • U wordt gevraagd een chirurgisch masker te dragen dat door de kliniek wordt verstrekt, persoonlijke maskers worden niet toegelaten.
 • U wordt uitgenodigd om maximaal 20 min. voor het begin van uw consultatie naar het ziekenhuis te komen en niet eerder.
 • Er is een bufferzone (correct geventileerd en voldoende afstand) voorzien om de wachtkamertijd tot een strikt minimum te beperken.

We vragen aan alle onze patiënten om alleen naar hun medische afspraak te komen. Indien mogelijk moet de begeleider buiten het ziekenhuis wachten (bijv. in haar/zijn auto).

Uitzondering in de volgende gevallen:

 • Als een kind voor een consultatie komt, kan hij of zij met maximaal één volwassene meekomen.
 • Indien een persoon een beperkte mobiliteit heeft, mag hij of zij door maximaal één volwassene worden begeleid.
 • Zwangere vrouwen kunnen met hun partner meekomen.

De laatste informatie vindt u steeds op onze website www.europaziekenhuizen.be.

Als u symptomen heeft, maar om medische redenen is uw consultatie noodzakelijk en moet deze zeker plaatsvinden, neem dan de volgende instructies in acht:

 1. Gelieve uw ziektesymptomen te vermelden bij het secretariaat van de raadpleging. Deze zal de informatie doorgeven aan de arts;
 2. Volg de nodige hygiënemaatregelen.

ZIJN HET BELLA VITA MEDICAL CENTER EN DE EXTERNE RAADPLEGING HALLE NOG OPEN?

Het Bella Vita Medical Center en de externe raadpleging Halle hervatten gedeeltelijk hun activiteiten.

KAN IEMAND ME VERGEZELLEN NAAR MIJN RAADPLEGING?

We vragen aan alle onze patiënten om alleen naar hun medische afspraak te komen. Indien mogelijk moet de begeleider buiten het ziekenhuis wachten (bijv. in haar/zijn auto).

Uitzondering in de volgende gevallen:

 • Als een kind voor een consultatie komt, kan hij of zij met maximaal één volwassene meekomen.
 • Indien een persoon een beperkte mobiliteit heeft, mag hij of zij door maximaal één volwassene worden begeleid.
 • Zwangere vrouwen kunnen met hun partner meekomen.

Volg de richtlijnen om ons te helpen de verspreiding van het virus te vertragen en uw dierbaren en onze medewerkers te beschermen.

Mag ik bij de spoedgevallendienst komen voor een andere reden dan COVID-19?

De Spoedgevallendienst van de Europa Ziekenhuizen blijft alle spoedgevallen behandelen. Speel niet met je gezondheid, ga desnoods naar de spoedgevallendienst!

Echter, na een opening van 17 weken, zijn onze COVID-19 sorteercentra gesloten.

Voor een reiscertificaat kunt u tussen 14u en 16u uur, zonder afspraak, naar ons laboratorium komen (toegang via de hoofdingang van de ziekenhuizen, meer info op www.europaziekenhuizen.be).

Voor een Covid-19-screening kunt u naar het dichtstbijzijnde sorteercentrum in Brussel gaan (zie nummers hieronder voor openingsdagen en -uren):

 • Kliniek St-Jan : 02/221.91.11
 • CHIREC - Ste-Anne St-Rémi : 02/434.31.11

ZIJN SOMMIGE RAADPLEGINGEN BESCHIKBAAR VIA EEN VIDEOCONFERENTIE?

Ja, de Europa Ziekenhuizen en het platform voor medische afspraken Doctena kondigen de start van video-consultaties voor hun patiënten aan. Het is nu mogelijk om  een consultatie te doen door middel van  videoconferentie met een arts-specialist van de Europa Ziekenhuizen.

Met ons credo: "Yes we Care" is het voor onze instelling, de Europa Ziekenhuizen, van groot belang om altijd de beste zorg aan onze patiënten te kunnen bieden en de toegankelijkheid tot  de zorg te garanderen. Dit geldt zeker  tijdens deze COVID-19 crisis.

Patiënten kunnen zodoende  afspraken maken met meer dan 300 professionals van de Europa Ziekenhuizen in meer dan 30 verschillende specialismen en hun diagnostiek vanop  afstand krijgen.  Concreet neemt de patiënt contact op met het secretariaat van de desbetreffende medische discipline om een afspraak vast te leggen.  Deze vraagt de patiënt naar  zijn of haar e-mailadres.

De patiënt ontvangt een bevestiging van de afspraak per e-mail met de login-link voor de videoconsultatie, evenals een herinneringsmail om het vergeten van de afspraak te voorkomen.  Op  het afgesproken tijdstip van de afspraak, maakt de patiënt via de link videoverbinding  met de virtuele wachtkamer.

Voor de  specialiteiten te weten die reeds  videoteleconsultaties  aanbieden: klik hier.

 

Text

INTERVENTIES/HOSPITALISATIES

IK (OF MIJN KIND) HEB EEN GEPLANDE OPERATIE, MOET IK DIE UITSTELLEN?

Voor de interventies in het chirurgisch dagziekenhuis:

 • Alle patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, moeten echter een vragenlijst invullen om verdachte gevallen van COVID-19 op te sporen.

De laatste informatie vindt u steeds op onze website www.europaziekenhuizen.be.

WAAR KAN IK MIJN VERWANTE OPHALEN NA ZIJN/HAAR  OPNAME IN HET ZIEKENHUIS?

Een persoon die een patiënt ophaalt die wordt ontslagen, moet zich melden bij de receptie.
De receptie zal naar de eenheid bellen. Daarna gaat de patiënt zelf naar beneden, ofwel begeleidt een verpleegkundige de patiënt naar beneden, ofwel kan de persoon uitzonderlijk naar boven gaan.

Text

BEZOEK

WIE MAG IN BEZOEK KOMEN?

Gelieve hier alle informatie betreffende het bezoek te vinden: klik hier.

 

Bezoeken van medische vertegenwoordigers

Bezoeken van medische vertegenwoordigers zijn niet langer toegestaan in onze verschillende ziekenhuissites of poliklinieken (waaronder het Bella Vita Medical Center en de raadplegingen in Halle).

 

Text

ADMinistratie van mijn medisch dossier

IK HEB EEN VOORSCHRIFT/ZIEKTECERTIFICAAT NODIG. HOE KOM IK ERAAN?

Gelieve contact op te nemen met het betrokken medisch secretariaat.

BRENG EEN ACTUELE MEDICATIELIJST MEE NAAR HET ZIEKENHUIS

Als u met een vermoeden van COVID-19 naar de Spoedgevallendienst komt, is het extra belangrijk om aan een lijst van uw medicatie te denken.

Vaak worden patiënten doorverwezen via een triagecentrum en niet door de vaste huisarts die een goed beeld heeft van de thuismedicatie. In deze uitzonderlijke situatie mag er ook geen familielid bij de patiënt blijven die ons informatie kan geven. Een correct ingevulde thuismedicatielijst is dus van levensbelang.

Download hier een leeg medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, uw apotheker of uw huisarts.

Text

STEUN EN DONATIES

HOE KAN IK UW TEAMS STEUNEN?

De medewerkers van de Belgische ziekenhuizen hebben je steun meer dan ooit nodig! En het personeel van onze Europa Ziekenhuizen ook. Of het nu gaat om een boodschap, een tekening, een foto, een video, je gebaren doen veel goeds voor het moreel. Deel elke dag je positieve energie, je bemoedigende woorden of je erkenning voor iedereen die zich tomeloos inzet in de strijd tegen Covid-19 op het platform: https://blijfthuis.be/

Je kan ervoor kiezen om jouw boodschap te verspreiden naar de hele ziekenhuiswereld of naar een specifiek ziekenhuis, zoals de Europa Ziekenhuizen. Je berichten worden live weergegeven in de deelnemende ziekenhuizen. We danken u bij voorbaat voor uw kleine attenties, die hartverwarmend zijn.

De Europa Ziekenhuizen willen het CHR Verviers en het agenschap Globule bleu hartelijk danken voor dit prachtige initiatief.
Denk eraan: #Blijfthuis

MAG IK U HELPEN MET BESCHERMINGSMIDDELEN?

De Europa Ziekenhuizen hebben uw hulp nodig: wij zijn op zoek naar beschermingsmiddelen: FFP2-mondmaskers, FFP3-mondmaskers, chirurgische mondmaskers, beschermende overschorten, beschermingsbrillen). Heeft u dit op voorraad thuis of in uw bedrijf? Dan kunt u ons helpen! Neem snel contact op met ons Operationeel Directeur via e-mail e.vass@cdle.be. U kan deze ook in het ziekenhuis komen afgeven: op de site St-Elisabeth, De Frélaan 206 in Ukkel, op de site St-Michiel Linthoutstraat 150 in Etterbeek of bij het Bella Vita Medical Center, Allée André Delvaux 16 in Waterloo.

MAG IK U HELPEN MET DONATIES?

We ontvangen veel vragen om giften te doen aan de Europa Ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-crisis. Dit is hartverwarmend!

U kunt uw giften doen:
- Ofwel door de schenking rechtstreeks aan de Europa Ziekenhuizen te doen op rekening BE70 3100 3699 9425 en met vrije mededeling “DON COVID 19"
- Ofwel door de schenking via de Koning Boudewijnstichting te storten op rekening BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling ***020/0670/00086***. Belastingcertificaat voor elke schenking van meer dan 40 EUR.

Dank alvast voor uw steun en vrijgevigheid.
YES WE CARE !

IK KAN ZELF OOK MONDMASKERS MAKEN. MAG IK DIE BIJ DE EUROPA ZIEKENHUIZEN BINNENBRENGEN?

Om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers niet in het gedrang te brengen, kunnen we hier echter niet op ingaan. Maskers moeten eerst wetenschappelijk getest worden eer we ze in gebruik kunnen nemen. Enkel zo weten we of ze de fijnste deeltjes kunnen tegenhouden.
     
In het ziekenhuis worden namelijk vaak speciale zorgen verricht die fijne druppeltjes veroorzaken. Deze fijne druppeltjes kunnen het virus bevatten en dan door de mazen van zelfgemaakte masker anderen besmetten.
     
De maskers zouden wel een hulp kunnen betekenen in situaties waar minder handelingen worden verricht die deze fijne druppeltjes veroorzaken, zoals bijvoorbeeld in rusthuizen of om te dragen door patiënten bij thuisverpleging.

Text

VRIJWILLIGERS

IK WIL GRAAG ALS VRIJWILLIGER HELPEN IN DE EUROPA ZIEKENHUIZEN, MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN?

We krijgen veel voorstellen van vrijwilligers, waaronder artsen, verplegend personeel, administratief personeel, enzovoort. Het is belangrijk om al deze voorstellen te centraliseren in een gestructureerd register. Hiervoor hebben we het volgende e-mailadres aangemaakt: volontariat-vrijwilligers@europehospitals.be. Doe uw voorstel voor vrijwilligerswerk door een e-mail te sturen naar dit adres.

Text

DIALYSE PATIËNTEN

KAN IK NOG STEEDS DIALYSE KRIJGEN IN  DE EUROPA ZIEKENHUIZEN?

Ja, uw dialyse is tot nader order op een normale manier voortgezet.

KAN IEMAND ME BEGELEIDEN TIJDENS MIJN BEHANDELING?

We vragen aan alle onze patiënten om alleen naar hun medische afspraak te komen. Indien mogelijk moet de begeleider buiten het ziekenhuis wachten (bijv. in haar/zijn auto).

Uitzondering in de volgende gevallen:

 • Als een kind voor een consultatie komt, kan hij of zij met maximaal één volwassene meekomen.
 • Indien een persoon een beperkte mobiliteit heeft, mag hij of zij door maximaal één volwassene worden begeleid.
 • Zwangere vrouwen kunnen met hun partner meekomen.

VINDT MIJN RAADPLEGING MET DE NEFROLOOG NOG PLAATS?

De Europa Ziekenhuizen hebben hun consultaties en de activiteiten van de chirurgische en medische dagziekenhuizen hervatten.

Voor de consultaties betekent dit:

 • U wordt gevraagd een chirurgisch masker te dragen dat door de kliniek wordt verstrekt, persoonlijke maskers worden niet toegelaten.
 • U wordt uitgenodigd om maximaal 20 min. voor het begin van uw consultatie naar het ziekenhuis te komen en niet eerder.
 • Er is een bufferzone (correct geventileerd en voldoende afstand) voorzien om de wachtkamertijd tot een strikt minimum te beperken.

KAN IEMAND ME VERGEZELLEN NAAR MIJN RAADPLEGING?

We vragen aan alle onze patiënten om alleen naar hun medische afspraak te komen. Indien mogelijk moet de begeleider buiten het ziekenhuis wachten (bijv. in haar/zijn auto).

Uitzondering in de volgende gevallen:

 • Als een kind voor een consultatie komt, kan hij of zij met maximaal één volwassene meekomen.
 • Indien een persoon een beperkte mobiliteit heeft, mag hij of zij door maximaal één volwassene worden begeleid.
 • Zwangere vrouwen kunnen met hun partner meekomen.
Text

ZWANGERE VROUWEN

VINDEN MIJN ZWANGERSCHAPSGERELATEERDE MEDISCHE ONDERZOEKEN NOG STEEDS PLAATS?

De Europa Ziekenhuizen hebben hun consultaties en de activiteiten van de chirurgische en medische dagziekenhuizen hervatten.

Voor de consultaties betekent dit:

 • U wordt gevraagd een chirurgisch masker te dragen dat door de kliniek wordt verstrekt, persoonlijke maskers worden niet toegelaten.
 • U wordt uitgenodigd om maximaal 20 min. voor het begin van uw consultatie naar het ziekenhuis te komen en niet eerder.
 • Er is een bufferzone (correct geventileerd en voldoende afstand) voorzien om de wachtkamertijd tot een strikt minimum te beperken.

KAN MIJN PARTNER OP DE KRAAMAFDELING BLIJVEN SLAPEN?

De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen 2 bezoekregelingen:

 1. Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf 24 uur op 24 op de kamer blijven (indien privé-kamer). Rondlopen in de gangen van de materniteitsafdeling moet tot een minimum beperkt worden. 
 2. Als de partner liever niet 24 uur op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1x/dag op bezoek komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. Het bezoek mag enkel op de kamer, niet in de gangen. Extra bezoek is niet toegestaan.

VINDEN DE PRENATALE LESSEN EN INFORMATIESESSIES NOG PLAATS?

Prenatale len aquagymlessen zijn opgeschort.

Moet ik een screening doen vóór mijn bevalling?

Alle patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, moeten een vragenlijst invullen om verdachte gevallen van COVID-19 op te sporen.