• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Sociale dienst

Een ziekenhuisopname kan een leven ernstig verstoren. Dit gevoel verdwijnt niet meteen bij het ontslag uit het ziekenhuis. Patiënten kunnen zich zowel emotioneel, relationeel als sociaal ontredderd en hulpeloos voelen.

De Europa Ziekenhuizen willen de patiënten tijdens deze moeilijke periode bijstaan in hun administratieve en financiële stappen, en de continuïteit van de post-hospitalisatie zorg garanderen. Daarom zijn ze het centrale aandachtspunt van onze sociale dienst, die alle patiënten steeds met respect behandelt, rekening houdend met hun persoonlijke voorkeuren, behoeften en waarden. De hulpverlening is vertrouwelijk en gratis voor de patiënt en kan voor, tijdens of na de ziekenhuisopname plaatsvinden.

Hoe de sociale dienst contacteren?

 • Telefonisch:
  • Site St-Elisabeth: 02-614 92 92
  • Site St-Michiel: 02-614 93 93
 • Via de onthaaldienst aan de inkom van het ziekenhuis
 • Via de verpleegkundige op de afdeling
 • Via de arts van de afdeling 
 • Permanentie van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30, bij voorkeur op afspraak.

Waar de sociale dienst ontmoeten?

In functie van de gezondheidstoestand en voorkeur van de patiënt kan het gesprek plaatsvinden op de kamer of in de lokalen van de sociale dienst.

Toekennen van rechten aan personen met een handicap

De Europa Ziekenhuizen bieden aan de patiënten de mogelijkheid om een afspraak te maken met de sociaal werker van het FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap.

WAT KAN ZE VOOR de patiënten DOEN?

1. Inkomensvervangende/integratietoeslag (18-65 jaar) / Uitkering voor bejaarden ( + 65 jaar)

 • Vragen over jouw dossier, betaling, schuld, verandering van gezinssituatie,...
 • Hoe aanvragen en waar?
 • Voorwaarden voor toekenning, procedure, erkenning van invaliditeit
 • Sociale uitkeringen: parkeerkaart, sociaal tarief, enz.
 • Attesten
 • Toelichting bij het besluit
 • ...

2. Aanvullende (verhoogde) kinderbijslag: 0 tot en met 17 jaar

 • Hoe aanvragen en waar?
 • Voorwaarden voor toekenning, procedure, erkenning van invaliditeit
 • Sociale uitkeringen 
 • Attesten: parkeerkaart, sociaal tarief, etc.
 • Verklaring van het besluit 
 • ...

Elke 3de dinsdag van de maand, tussen 9u en 12u, op de site St-Elisabeth, De Frélaan 206 ter 1180 Ukkel. 
Gelieve afspraak te maken op 02-614 92 92.

Geïnteresseerd in een stage bij de sociale dienst?

Klik hier

De sociale dienst coördineert ook: