• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Medisch dossiers

Subtitle

AANVRAAG VAN HET DOSSIER

Text

In overeenstemming met de wet “Rechten van de patiënt” hebt u als patiënt het recht om, binnen 15 dagen na ontvangst van de aanvraag, behoudens uitzonderingen*een kopie van uw medisch dossier op te vragen. Dit kan, op twee verschillende manieren:

  • Ter plaatse, bij de betrokken dienst, die u zal vragen om uw identiteitskaart te tonen en een document in te vullen, met vermelding van het postadres waarnaar het afschrift van het dossier gestuurd moet worden of wanneer u het komt ophalen. Wij willen er wel op wijzen dat we om veiligheidsredenen geen dossiers per e-mail verzenden.
  • Op schriftelijke aanvraag via het formulier. Dit formulier kunt u aanvragen bij de dienst medischedossiers@euzh.be, of aan het onthaal tijdens een bezoek, of telefonisch via het nummer 02-614 32 91. 
    Dit recht kan ook worden uitgeoefend door een derde die handelt in naam van de patiënt: hetzij de “vertrouwenspersoon” die hiervoor door de patiënt werd aangesteld, hetzij door zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de patiënt minderjarig en/of niet in staat is om zijn rechten zelf uit te oefenen. 
  • Indien de patiënt is overleden, kan geen enkele kopie van het medisch dossier worden afgeleverd of verzonden. Na overlijden van de patiënt is enkel raadpleging van het dossier mogelijk door een geneesheer aangesteld door de verwanten van de overleden. En dit door middel van een gemotiveerde aanvraag. Aanvraag te verzenden naar de juridische dienst (02-614 27 91) of via de bemiddelingsdienst (ombuds@euzh.be)

* bv.(artikel 9§3 van de wet van 22 augustus 2002): De beroepsbeoefenaar weigert dit afschrift indien hij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen.