• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Pastorale dienst : spirituele begeleiding

De Pastorale dienst

In het kader van de totaalzorg aan patiënten en in samenwerking met het verplegend personeel, staat de pastorale ploeg, gemandateerd door de Kerk, ter beschikking om tegemoet te komen aan de menselijke, spirituele en religieuze verwachtingen van zieken en hun naasten. De pastorale ploeg kan ook contact nemen met de vertegenwoordigers van andere godsdiensten en levensbeschouwingen (protestanten, anglicanen, orthodoxen, islamieten, Israëlieten, boeddhisten) of de lekenraadgever.

Onze missie

 • Begeleiding van de patiënten en families die het wensen door een ontmoeting, een luisterend oor, een steunende aanwezigheid, een gebedsmoment, een sacrament…

 • Organisatie van liturgie en sacramenten 

 • Ondersteuning van de personeelsleden met een luisterend oor voor hun vragen alsook voor hun beleving. Het personeel is ook uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de pastorale ploeg. 

Contact

 • Via het gekregen aanvraagformulier bij opname dat overhandigd wordt aan het verplegend personeel
 • Via het onthaal of de verpleging
 • Telefonisch:
  • St Elisabeth   02/ 614 22 41-42-43
  • St Michiel     02/ 614 32 -41-42-45
 • Per mail naar het volgend adres: Pastoral.service@europehospitals.be

Voor een bezinnings – of stiltemoment is de kapel elke dag open tussen 9 en 18 u.Eucharistievieringen op zon- en feestdagen om 10u30 in St- Elisabeth en een zondag op twee in St- Michiel
Kapel St- Elisabeth: 1e verdiep (route 800)
Kapel St- Michiel: 2e verdiep (gang F)
De pastorale ploeg wordt ondersteund door vrijwilligers.

Bent u bereid een handje toe te steken binnen onze ploeg?

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste mensen die de ploeg willen versterken en zich ten dienste willen stellen voor patiënten.
Verschillende taken worden toevertrouwd aan vrijwilligers:

 • Zieken bezoeken in de week
 • De communie brengen aan patiënten op weekdagen en op zondag
 • De patiënten naar de kapel begeleiden voor de mis
 • Helpen voor de vieringen: lezen, zingen, de kapel voorbereiden…

Interesse?

Neem contact op In St- Elisabeth met Isabelle Tibia  02/614 22 41 I.Tibia@euzh.be
Of in St- Michiel met Claire Michiels 02/614 32 42 C.Michiels@euzh.be

Source
Verantwoordelijke Pastorale Dienst
Dernière modification