• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Pastorale dienst

Text

In het kader van de totaalzorg aan patiënten en in samenwerking met het verplegend personeel, staat de pastorale ploeg, gemandateerd door de Kerk, ter beschikking om tegemoet te komen aan de menselijke, spirituele en religieuze verwachtingen van zieken en hun naasten. De pastorale ploeg kan ook contact nemen met de vertegenwoordigers van andere godsdiensten en levensbeschouwingen (protestanten, anglicanen, orthodoxen, islamieten, Israëlieten), boeddhistische filosofie en de lekenraadgever. 

Wat is onze missie?

 • Begeleiding van de patiënten en families die het wensen door een ontmoeting, een luisterend oor, een steunende aanwezigheid, een gebedsmoment, een sacrament…
 • Organisatie van de liturgie en sacramenten 
 • Ondersteuning van de personeelsleden met een luisterend oor voor hun vragen alsook voor hun beleving. Het personeel is ook uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de pastorale ploeg. 

Hoe ons te contacteren?

 • Via het aanvraagformulier dat u overhandigt aan het verplegend personeel
 • Via het onthaal of de verpleging of telefonisch:
  • Site St-Elisabeth: 02-614 22 40-41-42-43
  • Site St-Michiel: 02-614 32 40-41-42
 • Per mail naar het volgend adres: ESMB-pastorale@euzh.be

Wanneer vinden de eucharistievieringen plaats?

De eucharistievieringen vinden plaats op beide sites op zondag en religieuze feestdagen om 10u30.

Op de site St-Michiel is er een eucharistieviering op woensdag en vrijdag om 12u30.

Waar vindt u de kapel?

 • Op de site St-Elisabeth: eerste verdieping (route 800)
 • Op de site St-Michiel: tweede verdieping (vleugel 500, naast de grote liften)

Bent u bereid een handje toe te steken binnen onze ploeg als vrijwilliger?

De pastorale ploeg wordt ondersteund door vrijwilligers. Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste mensen die de ploeg willen versterken en zich ten dienst willen stellen voor patiënten.

Verschillende taken worden toevertrouwd aan vrijwilligers:

 • Patiënten bezoeken tijdens de week
 • De communie brengen aan patiënten (in hun kamer) tijdens de week en op zondag
 • De patiënten naar de kapel vervoeren voor de mis

Interesse? Neem contact op met de pastorale ploeg:

 

Bron: Verantwoordelijke Pastorale Dienst - Laatste update: 20/02/2020