• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Het verblijf in palliatieve zorgen

WAAR VINDT U DE EENHEID VOOR PALLIATIEVE ZORGen?

Op de site St-Elisabeth, op de vierde verdieping: eenheid 42, Palliatieve Zorgen.
Op de site St-Michiel, eenheid Palliatieve Zorgen op de verdieping -1 (eenheid -1G).

WELKE INFRASTRUCTUUR HEEFT DE EENHEID?

De eenheid op de site St-Elisabeth omvat:

 • Elf kamers, twaalf bedden
 • Speciaal uitgeruste badkamer voor minder of niet-valide personen
 • Grote veranda ter beschikking van de patiënten en hun familie
 • Eetzaal met kitchenette voor de begeleidende personen

De eenheid op de site St-Michiel omvat:

 • Een gemengde opstelling: de eenheid dient voor palliatieve zorg en voor revalidatie
 • Acht kamers, acht bedden
 • Een salon en een piano staan ter beschikking van de patiënten en hun familie
 • De badkamer is speciaal uitgerust voor minder of niet-valide personen

HOE VERLOOPT DE OPNAME VAN DE PATIËNT?

 • Het onthaal van de patiënt wordt voorafgegaan door een contact met de behandelend huisarts of ziekenhuisarts. Ook het klinisch dossier moet voor de opname worden overgemaakt.
 • De verpleegkundige staat in voor het onthaal, soms bijgestaan door een vrijwilliger om de patiënt op de kamer te helpen installeren.
 • De aanwezige arts voor palliatieve zorg neemt contact op met de patiënt en zijn familie om de medische behandeling en de verpleegkundige zorg op te starten.

HOE VERLOOPT HET BEZOEK?

SITE ST-ELISABETH

De dienst wil zo gastvrij en warm mogelijk zijn. Er staan ruimtes ter beschikking voor maaltijden, familiebijeenkomsten of elke andere gewenste ontmoeting. De patiënten en begeleidende personen kunnen met elke vraag terecht bij het verzorgend personeel of de sociale dienst. De bezoekuren zijn heel soepel en aangepast aan de noden en de mogelijkheden van iedereen. Toch moet de dienst waken over het comfort van iedereen en het algemeen welzijn van alle patiënten.

SITE ST-MICHIEL

De dienst wil zo gastvrij en warm mogelijk zijn. Er zijn geen bezoekuren, de familie kan 24 uur op 24 bij de patiënt blijven.
De familie mag naast de patiënt slapen, wij plaatsen dan een bijkomend bed. De arts is altijd bereid om de familie zelfs zonder afspraak te ontmoeten.

WELKE ROL VERVULLEN FAMILIE EN VRIENDEN BIJ EEN PATIËNT IN DE PALLIATIEVE ZORGen?

Een zeer belangrijke rol, net als familie en vrienden in de thuissituatie. Wij houden in de eerste plaats rekening met de wensen en de vermoeidheid van de patiënt.