• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

MUG en 112

Subtitle

ANDERE FUNCTIES DIE WORDEN VERZEKERD DOOR DE SPOEDDIENSTEN

Text

MUG-FUNCTIE

De Europa Ziekenhuizen nemen deel aan de spoedeisende medische hulp via een Medische Urgentiegroep (MUG).

De Medische Urgentiegroep vervoert een medisch team (spoedarts en gespecialiseerde verpleegkundige) naar de plaats van de interventie bij een oproep van de 112-centrale.

De spoeddienst van de Europa Ziekenhuizen is volledig geïntegreerd in de federale dienst voor spoedeisende medische noodhulp aan burgers (112). Een team is onmiddellijk beschikbaar voor interventies buiten het ziekenhuis met een interventievoertuig.

Het medisch team van de MUG (Medische Urgentiegroep) bestaat uit een spoedarts en een gespecialiseerde verpleegkundige, ieder met een specifieke opleiding, en een ambulancier die houder is van een brevet voor spoedeisende medische hulp.

De "MUG"-functie (Medische Urgentiegroep) bestaat binnen de ziekenhuizen sinds 1992 op de site St-Elisabeth en sinds 2015 op de site St-Michiel.

De groep voert meer dan 2.000 interventies per jaar uit, grijpt in op exclusief verzoek van de 112 en dekt zo een groot deel van Brussel en een deel van Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.

De patiënt wordt gewoonlijk naar het dichtstbijzijnde geschikte door de "112" erkende ziekenhuis gebracht:

  • Behalve in een collectieve noodsituatie waarbij het dichtstbijzijnde ziekenhuis overbelast is;
  • Tenzij de MUG-arts van oordeel is dat de patiënt specifieke diagnostische en therapeutische middelen nodig heeft (bijvoorbeeld: het vermoeden van een hersenbloeding kan overbrenging naar een ziekenhuis met een dienst voor neurochirurgie rechtvaardigen);
  • Tenzij de MUG-arts aantoont dat de patiënt een specifiek dossier heeft in een ander ziekenhuis;
  • Tenzij de behandelend arts, in afwezigheid van de MUG-arts, een met redenen omkleed attest heeft opgesteld waarin het bestaan​van een specifiek dossier in een ander ziekenhuis of de behoefte aan specifieke therapeutische of diagnostische behoeften wordt toegelicht.

Waarom brengt een 112-ziekenwagen me niet naar het ziekenhuis van mijn keuze?

De wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening van 1964, uitgebreid 1998, verplicht de "112"-ziekenhuiswagen om naar het dichtstbijzijnde door de "112" erkende ziekenhuis te gaan.

Uitzondering op de regel: als er een arts ter plaatse is, kan hij beslissen om de patiënt naar een ander ziekenhuis over te brengen.

Voor een niet-dringend probleem kan de patiënt naar het ziekenhuis van zijn keuze worden gebracht als hij gebruik maakt van een privéziekenwagendienst.

FUNCTIE INTRA MUROS

Het team van de spoed is betrokken bij de zorg voor patiënten in vitale nood binnen de ziekenhuizen.

Als u op de spoed bent en u hoort de pieper van de spoedarts afgaan en hij de onderzoeksbox verlaat ...

... maak u dan geen zorgen, al het personeel van het ziekenhuis kan een beroep doen op de spoedartsen voor een patiënt die levensreddende zorg nodig heeft.

WACHTDIENSTFUNCTIE RAMPENPLAN EN COLLECTIEVE NOODSITUATIES/PREVENTIE

De spoeddienst van de Europa Ziekenhuizen neemt deel aan de plannen voor medisch-sanitaire preventie die worden ingezet tijdens evenementen met collectieve of individuele risico's:

Het is ook betrokken bij de uitwerking van de Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van bekende risicosites: Seveso-risico's, sociologische en technologische risico's, de haven van Brussel, ...

Artsen en verpleegkundigen van de spoeddienst met een opleiding in rampengeneeskunde en het beheer van collectieve incidenten nemen deel aan de directiewachtdienst voor medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze bijzondere omstandigheden zorgen ze voor de coördinatie en implementatie van alle pre-ziekenhuis medische en sanitaire structuren in samenwerking met het Belgische Rode Kruis, de brandweer van Brussel, de politie en de dienst burgerlijke bescherming.

Het Ziekenhuisnoodplan (ZNP) is bedoeld om alle activiteiten van het ziekenhuis te organiseren en heroriënteren wanneer het wordt geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie. Het ZNP wordt uitgewerkt, bijgewerkt, getest en geïmplementeerd door de spoeddienst, in samenwerking met de directie en de verschillende afdelingen van de ziekenhuizen.