• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Het team pediatrie

Subtitle

CONTACTGEGEVENS VAN HET TEAM

Text

CONTACT

 • Raadpleging pediatrie site St-Elisabeth: 02-614 27 53
 • Raadpleging pediatrie site St-Michiel: 02-614 37 53
 • Hospitalisatie enheid voor Pediatrie (enkel site St-Elisabeth): 02-614 29 25. Opgepast, dit nummer dient enkel om de hospitalisatie eenheid te contacteren, en niet om een afspraak te maken voor een raadpleging (zie nummers hierboven). 
 • Telefoonnummer van de kamer: 02 614 9 + nr. van de kamer; voorbeeld: het telefoonnummer van kamer 259 is 02 614 92 59
 • Verantwoordelijke van de eenheid: Mevr. Anne Bodson

 

WIE ZAL VOOR MIJN KIND ZORGEN?

Ons pluridisciplinair team omvat 7 kinderartsen en assistenten, een hoofdverpleegkundige, 18 verpleegkundigen onder wie de meeste gespecialiseerd zijn in kindergeneeskunde, twee kinderverzorgsters, een logistieke hulp, een psychologe, een maatschappelijk werkster, twee kinesitherapeuten. Wij delen een gemeenschappelijke opvatting over de zorg waardoor wij beter de prioriteiten bij elk kind kunnen vastleggen en in dezelfde richting handelen om kwaliteitsvolle zorg toe te dienen.

Ons team is als volgt samengesteld:

DE KINDERARTSEN

 • Dr F. Motte (hoofdkinderarts),

 • Dr A. Sauvage
 • Dr B. Verbruggen
 • Dr T. Slaouti
 • Dr A. D’Arpa
 • Dr C. Dunga
 • Dr B. Dima

Uw kind wordt elke morgen door een kinderarts van het team onderzocht. Zij/hij schrijft de behandeling of de onderzoeken voor die uw kind nodig heeft en beslist over zijn eventueel ontslag. Zij/hij brengt u op de hoogte van de gezondheid van uw kind en zijn evolutie.

DE ASSISTENTEN KINDERARTSEN

Zij werken samen met de kinderartsen en onder hun toezicht. De assistenten kinderartsen zijn artsen die zich specialiseren en die de wachtdienst in de dienst verzorgen. Zij lichten u in over de onderzoeksresultaten, de eventuele wijzigingen aan de behandeling en stellen de medische documenten op (attesten, voorschriften, ontslagbrief…).

DE HOOFDVERPLEEGKUNDIGE

De hoofdverpleegkundige is mevrouw Anne Bodson. Zij is verantwoordelijk voor het team verpleegkundigen en ziet toe op de goede organisatie van de dienst en de zorg, in een continu streven naar kwaliteit en doeltreffendheid. Zij antwoordt op de vragen van de ouders over het verblijf van hun kind.

DE VERPLEEGKUNDIGEN

De verpleegkundigen staan in voor de verpleegkundige zorg overdag en 's nachts, voor het toezicht op de parameters (bloeddruk, koorts, enz.) en de toediening van de behandelingen. Zij informeren de kinderen en hun ouders en stellen ze gerust.

DE KINDERVERZORGSTERS

Zij staan in voor de lichaamsverzorging, het comfort en het toezicht op de kinderen. Zij werken samen met de verpleegkundigen. Zij helpen de logistieke hulp bij bepaalde taken.

DE LOGISTIEKE HULP

Zij biedt het team logistieke ondersteuning dat zich zo kan toespitsen op de zorg aan de patiënten en hun optimaal comfort. Zij deelt de maaltijdplateaus uit en haalt ze op, ziet toe op de algemene orde in de dienst, reinigt en ontsmet het verzorgingsmateriaal, bestelt documenten, enz

DE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

Zij werken onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen en hun stagementors.

DE PSYCHOLOGE

De psychologe reageert op de behoeften, de angsten en de vragen van de kinderen en hun ouders, in samenwerking met de artsen en het hele team.

DE MAATSCHAPPELIJK WERKSTER

De maatschappelijk werkster biedt hulp bij allerlei sociale problemen.

DE KINESITHERAPEUTEN

Zij verzorgen uw kind eenmaal per dag, op voorschrift van de arts.

DE DIËTISTE

De diëtiste ziet toe op de naleving van de verschillende diëten en kan u raad geven in geval van eetproblemen bij uw kind.

DE EXTERNE MEDEWERKERS

Clowns, vertellers en vrijwilligers vullen ons werk aan met ontspanningsmomenten voor kinderen en ouders.

HET SCHOONMAAKPERSONEEL

Het schoonmaakpersoneel staat in voor de netheid van de dienst en de kamers.

 

Bron: Hoofdverpleegkundige Pediatrie - Laatste update: 10/02/2020