• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Missie, visie, waarden

Over ons

De Europa Ziekenhuizen zijn een referentieziekenhuis voor Brussel en omgeving. Als meertalig algemeen ziekenhuis bieden wij een volledig zorgaanbod aan op onze drie sites, St-Elisabeth in Ukkel, St-Michiel in Etterbeek/Europese Wijk en het Bella Vita Medical Center in Waterloo.

Met ruim 300 artsen-specialisten en 1.800 medewerkers zetten wij ons elke dag samen in om zo’n 2500 patiënten een juiste diagnose, een gepaste behandeling en gepersonaliseerde zorg te bieden. Daarbij zetten wij de meest geavanceerde medische technologie in binnen een hedendaagse infrastructuur, om iedere patiënt hoog kwalitatieve en veilige zorg te bieden in het grootst mogelijke comfort.

Onze kernwaarden

De kernwaarden van de Europa Ziekenhuizen omschrijven ons DNA als ziekenhuis. Ze zijn de rode draad doorheen de missie en visie. Kortom, wat ons typeert en verbindt als organisatie en hoe we met elkaar omgaan.

Gepersonaliseerde benadering

Respect

Competent

Doeltreffend

Geavanceerd

Onze missie

In de missie geven we aan wat de reden van ons bestaan is.

Wie zijn we en waarom doen we het?

Elke dag opnieuw bevestigen wij het vertrouwen van onze patiënten dankzij de inzet en de competentie van onze meertalige artsen en medewerkers. De Europa Ziekenhuizen staan voor gepersonaliseerde zorg die tegelijk hoog kwalitatief, veilig en doeltreffend is door de inzet van geavanceerde medische technologie in een uiterst comfortabel kader, en dit in het volste respect voor elkeen.

Onze visie

In de visie schrijven we neer wat onze ambities zijn als ziekenhuis.

Waar willen we naartoe op middellange termijn?

De Europa Ziekenhuizen willen dé referentie zijn voor Brussel en omgeving wat betreft gespecialiseerde geneeskunde en meertalige, gepersonaliseerde zorg.

Daarom investeren wij in:

Het vertrouwen van onze patiënten door een gepersonaliseerde aanpak

Iedere patiënt de best mogelijke zorg geven: dat blijft ook in de toekomst onze prioriteit. Daarom luisteren we naar de specifieke behoeften van onze patiënten en houden wij maximaal rekening met hun persoonlijke omstandigheden. Daarbij zetten we in op duidelijke, proactieve  communicatie met onze patiënten en hun familie en naasten.

Een respectvolle en ethische benadering van alle patiënten, medewerkers en stakeholders

Eigen aan onze persoonlijke benadering is aandacht hebben voor ieders eigenheid in cultuur, religie en taal. Diezelfde openheid en empathie is ook kenmerkend voor de relatie met onze medewerkers en artsen. Daartoe werd een duidelijke ethische code opgesteld, die ook onze relatie met externe partners regelt.

De permanente ontwikkeling van de competenties van onze artsen en medewerkers

De Europa Ziekenhuizen willen blijvend inzetten op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. We stimuleren al onze medewerkers en artsen om gespecialiseerde bijscholing te volgen om hun medische expertise, zorgkundige vaardigheden en talenkennis voortdurend te verbeteren.

Een doeltreffende en integrale zorg gebaseerd op nauwe samenwerking

Wij spelen voortdurend in op de gezondheidszorg van de toekomst. Daarom kiezen we resoluut voor samenwerking. Intern, én extern. We hebben daarbij veel aandacht voor goede relaties met huisartsen, organisaties van thuiszorg, universiteiten, collega-ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Zo kunnen we aan onze patiënten een doeltreffende, meer integrale zorg verstrekken: voor, tijdens en na hun verblijf.

Geavanceerde technologie in een hedendaagse infrastructuur

De Europa Ziekenhuizen investeren sterk in medische spitstechnologie voor  meer accurate, comfortabelere en veiligere diagnose en behandeling. Daarnaast blijven we inzetten op een nog efficiëntere werking door middel van digitalisering.