• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

De nierfalenkliniek

introductie logocirc

De Nierfalenkliniek is een samenwerking tussen verschillende personen (artsen, verpleegkundigen, sociaal assistent, diëtiste) met als doel patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie te informeren en te begeleiden. Verschillende studies toonden namelijk aan dat goed geïnformeerde patiënten vaak minder snel met dialyse moeten starten.

Deze informatie wordt onder andere toegelicht op de multidisciplinaire nierfalenraadpleging. 

Klik hier om de folder nierfalenkliniek te openen

de nierfalenraadpleging 

Het doel van de nierfalenraadpleging is om de patiënt en zijn familie te informeren over:

 • Nierfalen
  • Wat is het?
  • Hoe voorkomen dat dit verder achteruitgaat?
  • Het dieet
  • De alarmtekens en aandachtspunten
 • De behandelingsmogelijkheden, wanneer de nieren er niet meer in slagen om het bloed te zuiveren:
  • De verschillende vormen van ‘dialyse’
  • De niertransplantatie
  • Het conservatief beleid
 • De patiënt ontvangt op deze raadpleging ook een ‘Nierdossier’ om alle informatie en documenten te verzamelen in verband met zijn nierlijden. Deze bevat ook een aantal hulpmiddelen om onder andere:
  • De bloeddruk en het gewicht op te volgen
  • De evolutie van de nierwerking op te volgen
  • Een medicatie-overzicht bij te houden
  • Contactgegevens bij te houden

circ dossier

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie 

Een zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie is een samenwerkingscontract tussen een patiënt met nierlijden, zijn huisarts en zijn nefroloog. 

Indien een patiënt een bepaalde ernst van nierlijden heeft, komt hij in aanmerking voor dit zorgtraject. Dit wordt dan door de huisarts of nefroloog met hem besproken. Een zogenoemd ‘zorgtrajectcontract’ wordt dan ondertekend door deze personen.

Eénmaal dit zorgtraject goedgekeurd is door de mutualiteit, heeft de patiënt recht op een aantal voordelen.

 • Een forfaitaire tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter op voorschrift van de huisarts
 • Advies van een diëtiste
 • Rechtstreekse terugbetaling van een aantal specifieke geneesmiddelen (zonder indienen van een terugbetalingsaanvraag)
 • De raadplegingen bij de huisarts en bij de nefroloog worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds tijdens de duur van het zorgtraject
 • Garantie dat de huisarts en de specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van uw ziekte, op maat van uw specifieke situatie.

Voor meer informatie over het zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie: www.zorgtraject.be