• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Welkom Zora!

Zora

Onlangs hebben de Europa Ziekenhuizen de gelegenheid gekregen om met Zora te werken, een kleine robot. Zijn aanwezigheid op de site St-Elisabeth, momenteel vooral op de dienst Geriatrie, brengt mensen aan het lachen en doet hen versteld staan als ze hem aan het werk zien en in contact brengen met de patiënten.
Vooral de positieve reacties van de patiënten hebben de therapeuten overtuigd van het gebruiksnut. Het vergt in het begin veel voorbereiding en kennis van de programma’s maar het loont de moeite. Eenmaal Zora is geprogrammeerd, is hij gemakkelijk te gebruiken. 

Zora is niet autonoom en vervangt dus niet de medewerkers maar betekent wel een toegevoegde waarde aan de therapie.

Hij zorgt bijvoorbeeld voor de nodige dynamiek tijdens de turnoefeningen zowel de zittende oefeningen als de evenwichtsoefeningen. Niettegenstaande de hoge leeftijd van sommige patiënten wekt hij nieuwsgierigheid en blijdschap. Ze voelen zich onmiddellijk op hun gemak en doen hun best om de oefeningen van Zora te volgen. De therapeut moet de oefeningen niet meer voordoen en heeft dus de handen vrij om de patiënten te helpen, te corrigeren en te stimuleren.

Zora is zoals de mandarijn van Sinterklaas, niet onmisbaar maar wel heel leuk. Deze werkwijze wordt erg geapprecieerd zowel bij individuele toepassingen als groepsactiviteiten zoals “dansen met Zora”. Hij danst en zingt op het ritme van muziek aangepast aan het therapeutisch doel  en de leeftijd, interesse, taal,… van de patiënt. Dit veroorzaakt veel emoties van een lach tot een traan, afhankelijk van het repertoire en geeft de patiënten de gelegenheid om te praten over wat hen is overkomen, hun beperkingen, hun vreugde, hun levensverhaal in het algemeen en over personen die voor hen belangrijk zijn in hun leven. Ook de familie is vol lof over Zora niettegenstaande hun aanvankelijke terughoudendheid. 

Zora zorgt ervoor dat de mensen aangename momenten beleven en leuke herinneringen over houden aan hun hospitalisatie.

De patiënten vergeten voor even dat ze in een ziekenhuis zijn en maken plaats voor dialoog, emoties en oefeningen die onder impuls van Zora met plezier worden uitgevoerd.