• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Proces toenadering Europa Ziekenhuizen / Kliniek Sint-Jan

CSJ

De Europa Ziekenhuizen en de Kliniek Sint-Jan hebben besloten een proces van toenadering aan te gaan. De beslissing werd unaniem en met overtuiging genomen door onze twee Raden van bestuur, met de steun van de Directiecomités en in dialoog met de Medische Raden. 

Er wordt een gezamenlijke stuurgroep opgericht om een fusie- en integratieplan op te stellen dat binnenkort zal worden voorgelegd aan de Raden van bestuur en de Medische Raden van beide instellingen. 

Het doel is een nieuwe geheel te creëren die medisch en financieel sterk is, dit gebaseerd op de complementariteit tussen al onze ziekenhuissites en onze poliklinieken. Deze nieuwe structuur zal ook bijdragen aan de consolidatie en de versterking van het H.uni-netwerk. 

In de Brusselse regio zorgen we al voor één op vijf patiënten. Samen zullen we zo een toonaangevend algemeen ziekenhuis in de Brusselse regio worden. Wij zullen dit doen in samenwerking met het academisch ziekenhuis van ons netwerk en onze universitaire partners.

We zijn allemaal gemobiliseerd rond dit grote ambitieuze project, in het belang van onze patiënten, onze artsen en onze medewerkers. Het sluit nauw aan bij de volksgezondheidsdoelstellingen van ons land en onze regio.