• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

De Europa Ziekenhuizen, het eerste Brusselse ziekenhuis met een certificaat voor de aanpak van beroertes

beroertes

De eenheid voor beroertezorg (of cerebrovasculair accident, CVA) van de Europa Ziekenhuizen (Ukkel/Etterbeek) wordt officieel als «Stroke Unit» erkend. Dit certificaat wordt afgeleverd door de European Stroke Organisation (ESO). De instelling is hiermee het eerste Brusselse ziekenhuis dat deze erkenning krijgt.

Garantie van beroertezorg in optimale omstandigheden

In een gecertificeerde eenheid voor beroertezorg, «Stroke Unit» genoemd, is de patiënt die een beroerte krijgt zeker dat hij in optimale omstandigheden verzorgd zal worden, vanaf de opname in het ziekenhuis tot de follow-up na het ontslag. Dr. Matthieu Rutgers, neuroloog aan de Europa Ziekenhuizen en Vicevoorzitter van de Belgian Stroke Council: «Een beroerte is een ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoening. Deze kwaliteitsgarantie is dus belangrijk voor ons als gezondheidsprofessionals, maar vooral voor de patiënt en zijn familie die plots het hoofd moeten bieden aan een moeilijke situatie en gerustgesteld moeten worden».

Een team experten aan het bed van de patiënt

Het certificaat legt heel strikte regels op, zoals de garantie dat de patiënt omringd zal worden door experten vanuit verschillende medische gebieden. Deze expertise begint bij de opvang van de patiënt thuis door het ambulanceteam (112) en gaat door bij de aankomst op de spoedgevallen. De spoedarts en de neuroloog onderzoeken samen de patiënt, terwijl de radioloog een hersenscan uitvoert. De patiënt wordt ook door gespecialiseerde verpleegkundigen gevolgd en door een waaier van paramedici, onder meer kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, sociaal assistenten en neuropsychologen, allen met bijkomende ervaring in beroertezorg.

Nog performanter werken

«Om een ESO-certificaat te verkrijgen, moet men eerst een dossier met een honderdtal actiepunten opstellen», verklaart dr. M. Rutgers. «Een ideale gelegenheid om onze procedures schriftelijk vast te leggen en te herbekijken. Een belangrijke verandering was de vraag om follow-upindicatoren voor de kwaliteit in te voeren. Dit certificaat verplicht tot een continue zelfevaluatie en tot voortdurende verbetering. Dit is zeer verrijkend en heeft in sommige gevallen tot een meer precieze evaluatie geleid, die zonder het gebruik van deze indicatoren wellicht meer tijd gevraagd zou hebben.»

Nauwe samenwerking tussen beide sites van de Europa Ziekenhuizen

De opvang op de spoedgevallen is dezelfde, zowel op de site St-Elisabeth (Ukkel) als op de site St-Michiel (Etterbeek). Indien een vermoeden van beroerte bevestigd wordt, gebeurt de ziekenhuisopname daarentegen op de site St-Elisabeth in de eenheid voor beroertezorg. Deze eenheid beschikt over alle nodige infrastructuur om de patiënt in optimale omstandigheden te behandelen.

Nauwe samenwerking tussen ziekenhuizen

De ESO reikt twee soorten certificaten uit: de erkenning als «Stroke Unit», in België ook niveau S1 genoemd, en de erkenning als «Stroke Center», niveau S2, het hoogste (met in het bijzonder voorzieningen voor endovasculaire behandelingen). De aanwezige infrastructuur in de Stroke Unit van de Europa Ziekenhuizen helpt onder meer de Stroke Centers ontlasten. Een Stroke Unit kan immers bijna 95% van de patiënten verzorgen en indien nodig een trombolyse uitvoeren. Slechts in ongeveer 5% van de gevallen zal de patiënt naar een nog meer gespecialiseerd universitair centrum worden doorverwezen, voor meer specifieke behandelingen zoals trombectomie. De Europa Ziekenhuizen werken overigens nauw samen met de universitaire centra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De eerste tekenen herkennen

Bij een beroerte komt het er in de eerste plaats op aan snel te handelen. Het leidmotief van dr. M. Rutgers is overigens: «Elke minuut telt. We moeten alles snel en goed doen, binnen de kortst mogelijke termijn.» Het is dan ook heel belangrijk om de eerste tekenen van een beroerte te herkennen: plotse verlamming aan een zijde van het lichaam, verlamming van één gezichtshelft of spraakproblemen. Eén van deze tekenen vertonen, is een alarmsignaal en moet ertoe aanzetten om het Europees noodnummer «112» te bellen.