Sociale dienst

Een ziekenhuisopname kan een leven ernstig verstoren. Dit gevoel verdwijnt niet meteen bij het ontslag uit het ziekenhuis. Patiënten kunnen zich zowel emotioneel, relationeel als sociaal ontredderd en hulpeloos voelen. De Europa Ziekenhuizen willen de patiënten tijdens deze moeilijke periode bijstaan in hun administratieve en financiële stappen, en de continuïteit van de postoperatieve zorg garanderen. Daarom zijn ze het centrale aandachtspunt van onze sociale dienst, die alle patiënten steeds met respect behandelt, rekening houdend met hun persoonlijke voorkeuren, behoeften en waarden. De hulpverlening is vertrouwelijk en gratis voor de patiënt en kan voor, tijdens of na de ziekenhuisopname plaatsvinden.

Hoe sociale dienst contacteren

Per mail: Site St-Elisabeth: soc.se@euzh.be 

                  Site St-Michiel: soc.sm@euzh.be

Telefonisch: Site St-Elisabeth: 02/614 92 92

                     Site St-Michiel: 02/614 93 93 

Via de onthaaldienst aan de inkom van het ziekenhuis

Via de verpleegkundige op de afdeling

Via de arts van de afdeling 

Permanentie van maandag tot vrijdag van 8.30 tot  16.30 , bij voorkeur op afspraak.

Waar de sociale dienst ontmoeten

In functie van de gezondheidstoestand en voorkeur van de patiënt kan het gesprek plaatsvinden op de kamer of in de lokalen van de sociale dienst.

Voor aanvraag stage sociale dienst volg deze link

De dienst sociaal werk coördineert ook:

Interculturele bemiddeling

Vrijwilligerswerk

Pastorale werk

Aanspreekpunt externe liaison 

 

 

Naar boven