Over ons

Competentie, doeltreffendheid, gepersonaliseerde begeleiding, comfort, daar gaan we voor.

De Europa Ziekenhuizen zijn de grootste privé ziekenhuisgroep van Brussel, met 715 erkende bedden en 130 “one-day” bedden. Op hun twee sites (St-Elisabeth in Ukkel en St-Michiel in Etterbeek) zijn nagenoeg 300 geneesheren en 2000 personeelsleden werkzaam.

Dankzij een solide financiële basis kunnen de Europa Ziekenhuizen investeren in  hooggespecialiseerde medische apparatuur en moderne infrastructuur, om zo de patiënten en hun naasten optimaal te onthalen en te verzorgen.

Onze competente en efficiënte teams hanteren een multidisciplinaire aanpak van de zorgverlening, waarin welzijn en comfort van elke patiënt centraal staat.  


Om het Comfort van de patiënten nog te verbeteren, werden de activiteiten van de site 2 Alice einde 2011 overgebracht in een nieuw gebouw op de site St-Elisabeth.

Deze nieuwe vleugel omvat een uitbreiding van bepaalde bestaande diensten (spoedgevallen, materniteit, pediatrie, radiologie, scrintigrafie, fysische geneeskunde) alsook een belangrijke toename van consultatielokalen.  In dit nieuwe gebouw werden ook de diensten van 2 Alice ondergebracht : Geriatrie, Palliatieve Zorgen, Psychiatrie, Dialyse, Radiotherapie, dagziekenhuis (chirurgisch en oncologisch) alsook nieuwe operatiezalen.

De activiteiten worden verspreid over 2 geografische sites. 

De site St-Michiel, gelegen in de nabijheid van de Europese Gemeenschap, biedt deze kliniek de volledige waaier van alle basisdisciplines in de geneeskunde aan, met onder meer ook Materniteit, Geriatrie, Psychiatrie en palliatieve zorgen.

Onze 2 hoofdobjectieven zijn :

  • Hoogkwalitatieve medische technologie.
    De meest moderne medische apparatuur (zoals o.m. een Nucleaire Magnetische Resonantie in de radiologieafdeling) werd geïnstalleerd, teneinde de kwaliteit van diagnose en behandeling te waarborgen.
  • Comfort en welzijn van de patiënt.
    Menige inspanning werd op het vlak van de architectuur geleverd om de patiënt op een gemakkelijke en mensvriendelijke wijze te onthalen, hem een maximum aan privacy te verlenen, en het comfort in de kamer en de badkamer te verhogen.
Naar boven
Ste-Elisabeth /St-Elisabeth Ste-Elisabeth/ St-Elisabeth Ste-Elisabeth/ St-Elisabeth Ste-Elisabeth/ St-Elisabeth Ste-Elisabeth/ St-Elisabeth St-Michel/St-Michiel St-Michel /St-Michiel St-Michel /St-Michiel St-Michel /St-Michiel St-Michel /St-Michiel St-Michel /St-Michiel