Ombudsdienst (aanklacht)

Uw waardering, ervaringen, suggesties en klachten helpen ons de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening waarop u recht heeft, te verbeteren. Zij zijn belangrijk voor ons en dus van harte welkom.

Wil u ons iets meedelen, van welke aard ook, dan vragen wij u, indien mogelijk, eerst contact op te nemen met de betrokken dienst of medewerker: de hoofdverpleegkundige van de dienst waar u gehospitaliseerd bent geweest, de verantwoordelijke van de dienst opnames en raadplegingen, het medisch secretariaat van uw behandelend arts, de facturatiedienst… Op deze manier krijgt u onmiddellijk de juiste informatie, worden misverstanden opgehelderd en bepaalde oplossingen snel gevonden.

Als het gesprek niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de ombudsdienst:

  • schriftelijk: Ombudsdienst, Europa Ziekenhuizen, De Frélaan 206, 1180 Ukkel
  • telefonisch op het nummer : 02/614.90.93
  • per fax op het nummer: 02/614.98.93

De ombudsdienst is de schakel tussen de patiënt en zijn familie enerzijds en de ziekenhuizen anderzijds; in het geval van een klacht tracht hij in de mate van het mogelijke tot een minnelijke schikking te komen; hij formuleert ook aanbevelingen naar de directie ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening en de tevredenheid van de patiënt. De ombudsdienst is onafhankelijk, neutraal en gratis.

Naar boven