Medisch Dagziekenhuis

Tel : 02 614 36 44 / 02 614 37 26

Indien u een ambulante medische behandeling moet ondergaan, meestal gaat het hier over chemotherapie maar soms ook over transfusies, behandelingen van reuma of vertigo,  moet u zich aanbieden op het gelijksvloer op de site St-Michel, in het medisch dagziekenhuis, open van 7.30u tot 18u van maandag tot vrijdag.

Na uw inschrijving aan het Onthaal op gelijkvloers, zal u door de verpleegkundige naar uw kamer begeleid worden; volgens de duur van uw verblijf en uw gezondheidstoestand kan u zich bevinden in een kamer van 1 of2 personen.
Indien uw bezoek zeer kort is, kan u geïnstalleerd worden in comfortable medische zetels.  Er werd een zeer bijzondere inspanning gedaan om de decoratie zo aangenaam mogelijk in te richten.

Het is niet nodig nachtkledij mee te brengen (behalve indien uw arts het vraagt) ;
Doch vergeet niet, indien u een perfusie krijgt, kleding te dragen waarbij de arm (of de Port-a-Cath) gemakkelijk kan vrijgemaakt worden.

Gelieve eraan te denken misschien wat lectuur mee te brengen ; de kamers zijn voorzien van televisie in de dienst.  Indien u het wenst kan een familielid of vriend u begeleiden tijdens de behandeling.

Indien uw behandeling langer duurt dan een halve dag, wordt u ‘s middags een maaltijd aangeboden.

In het Dagziekenhuis worden zeer specifieke zorgen toegediend door een geëxperimenteerde verplegingsploeg en een hoogstaande technische infrastructuur.
Voor een afspraak, kan u zich wenden tot het secretariaat van het dagziekenhuis die  geopend is van 8:00 tot 4:00 uur van maandag tot vrijdag via een van deze twee telefoonnummers: 02-614 36 44 of 02-614 37 26.

Naar boven