Inschrijving

Uw veiligheid is onze eerste prioriteit. Een medische behandeling is een ernstige en uiterst persoonlijke aangelegenheid. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat u zich identificeert.

U kan dit enkel aan de hand van een geldig identiteitsbewijs zoals:

  • een Belgische identiteitskaart
  • uw speciale EU-badge voor medewerkers van de Europese Instelligen
  • de ISI+ kaart
  • een internationaal paspoort.

Een rijksregisternummer of oude SIS-kaart gelden niet als identiteitsbewijs.

Indien u GEEN van deze documenten kan voorleggen zullen wij u tot onze spijt NIET kunnen inschrijven en kan uw consultatie NIET doorgaan.

Met een internationaal paspoort is het helaas ook niet mogelijk om het persoonlijke identificatienummer van de sociale zekerheid te lezen. In dit geval kan er niet nagegaaan worden of u verzekerd bent en zien wij ons verplicht de totale kostprijs van de consultatie aan te rekenen. Indien u wel verzekerd bent betaalt u enkel uw persoonlijke bijdrage.

Een afspraak annuleren

Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, vragen wij u om ons zo snel mogelijk en minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien u niet annuleert zien wij ons verplicht om uw een bedrag van 25 euros aan te rekenen, aangezien de afspraak aan geen andere patiënt meer kan worden voorgesteld en dus verloren is voor iedereen.

U mag uw afspraak annuleren:

  • per telefoon, door het secretariaat van de consultatie te verwittigen
  • per mail, door een mail aan het secretariaat van de consultatie te sturen


NB: Dit geeft ons de mogelijkheid om op korte termijn de afspraak aan een andere patiënt voor te stellen.

Naar boven