Historiek

1908: HET BEGIN

Het St-Elisabeth Instituut werd ingehuldigd in 1908 onder de leiding van de Congregatie Zusters Augustinessen van Leuven. In deze periode waren de activiteiten vooral gericht op Inwendige Geneeskunde en Algemene Heelkunde. Daarna worden verschillende andere disciplines ontwikkeld in het instituut.

In 1928 richt het St-Elisabeth Instituut een bevallingskliniek op waaraan een school voor vroedvrouwen wordt gekoppeld. Ten slotte vult het Instituut haar activiteiten aan met een dienst voor kinderziekten en een kliniek voor arbeidsgeneeskunde. Op dat ogenblik wordt het St-Elisabeth Instituut één van de belangrijkste hospitalisatie-instellingen van het land.

Tijdens de jaren 80 bestaat de nood om een nieuwe manier van beheren in te leiden, als gevolg van de evolutie van de hospitalisatienormen, de vooruitgang van medische technieken en de economische en sociologische evoluties.

1986: NIEUW BEHEER

Maart 1986: OPRICHTING VAN DE NIEUWE VZW "ST-ELISABETH ZIEKENHUIS"

Overname van het beheer door een nieuwe vzw "Ziekenhuis St-Elisabeth", waarvan de Raad van Bestuur op een paritaire manier samengesteld is voor vertegenwoordigers van de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.).

Om te voldoen aan de nieuwe hospitalisatienormen, heeft het ziekenhuis een belangrijke inspanning gedaan om de beddenafbouw te realiseren, om zo 275 bedden te bereiken.

Oktober 1990: NIEUWBOUW

Het St-Elisabeth Ziekenhuis legt de Eerste Steen van een nieuw ziekenhuiscomplex op een terrein van 1,7 ha, naast het oude ziekenhuis. De nieuwbouw biedt aan patiënten een kwalitatief hoogstaande therapeutische omkadering, comfort en efficiëntie.

Ste-Elisabeth wordt een autonoom ziekenhuis...

Het ziekenhuis is in financieel evenwicht sinds 1989.

...dat teamgeneeskunde toepast.

St-Elisabeth is tevens een geïntegreerd en gestructureerd ziekenhuis: het werkt met vaste voltijdse artsen en in teamverband. Daardoor is er een betere behandeling mogelijk en kan de kliniek 24 uur op 24 beantwoorden aan de eisen van een regionaal ziekenhuis.

Een ziekenhuis aan de spits van de vooruitgang…

Dankzij de belangrijke investeringen beschikt het ziekenhuis over spitstechnieken, die diagnoses en verzorging in versneld tempo garanderen en er ook voor zorgen dat de verblijfsduur van de patiënten fel kan ingekort worden. Bovendien werkt het ziekenhuis op een geprivilegieerde manier samen met de twee universiteiten (UCL en KUL).

…en open voor iedereen.

Alhoewel de kwaliteit van de geneeskunde een prioriteit is, wil St-Elisabeth ook een ziekenhuis zijn dat toegankelijk is voor alle patiënten, ongeacht hun cultuur, taal, filosofische of sociale achtergrond.

Juni 1991: GROEPERING met het ziekenhuis 2 Alice

Het ziekenhuis St-Elisabeth (275 bedden) associeert zich, in het kader van een groepering, met het ziekenhuis 2 Alice in Ukkel (163 bedden). Deze groepering wordt geleid door een gemeenschappelijke directie. Er wordt een complementariteit van de medische activiteiten op de 2 sites ontwikkeld. Op de site 2 Alice worden “chronische diensten” ontwikkeld (geriatrie, oncologie, radiotherapie, nierdialyse, palliatieve zorgen).

De site St-Elisabeth is meer gespecialiseerd in acute pathologieën, die een intensieve medische permanentie vergen. Deze site beschikt namelijk over één van de 7 MUG diensten (Reanimatiewagen) van het Brusselse Gewest.

December 1994: VERHUIS van de site St-Elisabeth

De verhuis naar de nieuwe gebouwen van de site St-Elisabeth wordt volledig uitgevoerd door het personeeel en de geneesheren van het ziekenhuis door middel van een tunnelverbinding tussen de oude gebouwen en de nieuwbouw.

Januari 1995: Nieuwe repartie van de RAAD VAN BESTUUR

Dr Myriam De Bie wordt benoemd tot Afgevaardigd Beheerder voor de KUL en Dr Marc Van Campenhoudt wordt benoemd tot Afgevaardigd Beheerder voor de UCL.  Zij behouden hun functie als Algemeen Directeur en Hoofdgeneesheer.

December 1995: INHULDIGING van de site St-Elisabeth

Officiële inhuldiging van het nieuwe gebouw op de site St-Elisabeth.

Januari 1998: FUSIE met het ziekenhuis 2 Alice

De ziekenhuizen St-Elisabeth en 2 Alice fusioneren onder de statuten van de vzw “Ziekenhuis St-Elisabeth”.

Januari 1999: OVERNAME van het ziekenhuis Europa St-Michel

Overname van het ziekenhuis Europa St-Michiel in Etterbeek, gelegen in de nabijheid van de administratie van de Europese Gemeenschap (284 bedden).

De vzw “Ziekenhuis St-Elisabeth” ondergaat een naamverandering en wordt de vzw “EUROPA ZIEKENHUIZEN” die, met 716 bedden, de grootste private ziekenhuisgroep vormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ziekenhuizen worden gespreid over 3 geografische sites:

  • St-Elisabeth in Ukkel
  • 2 Alice in Ukkel
  • St-Michel in Etterbeek

Juni 2003: RECONSTRUCTIE op de site St-Michel

Een nieuwe vleugel wordt opgericht in de de Lantsheerestraat (uitbreiding en vernieuwing verzorgingseenheden, raadplegingen, parkings...)

Verschillende andere diensten ondergaan eveneens grondige renovaties en transformaties. De inkomhal zal volledig vernieuwd worden en de interne circulatie zal aangepast worden.

April 2004: AFBRAAK VAN DE OUDE GEBOUWEN Ste-Elisabeth

De oude gebouwen worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwe uitbreiding.

Oktober 2004: UITBREIDING op de site Ste-Elisabeth

Na de officiële eerste steenlegging, wordt een nieuwbouw opgetrokken op de site St-Elisabeth, om de activiteiten van de site 2 Alice over te brengen.

Het samenbrengen van deze 2 ziekenhuizen op 1 enkele site dient om het comfort van de patiënten te verbeteren en de werking van bestaande diensten en technieken. Het einde van de werken is voorzien voor  einde 2011.

Maart 2006: VERNIEUWING van de inkomhal site St-Michel

De nieuwe inkomhal van de site St-Michel is een uiterst originele realisatie, dankzij het gebruik van afgeronde vormen, ultramoderne en unieke materialen en verlichtingssystemen. De bekende designer Antoine Pinto (auteur o.a. van het restaurant Belga-Queen) heeft deze "verouderde gang bestaande uit 2 niveaus" omgevormd tot een gezellige en lichtgevende ruimte met integratie van alle onthaal- en administratieve functies (raadplegingen en hospitalisaties), het restaurant 'Ovalis', een boetiek en twee prachtige eivormige zilverkleurige structuren, de ene voor het onthaal van patiënten, de andere als een vergaderzaal.

Een ingenieus “perpetuum mobile” ter hoogte van de ingang biedt mindervalide personen een betere toegankelijkheid tot alle diensten. Patiënten en bezoekers worden georiënteerd door middel van een signalisatie in de vorm van een “regenboog” bestaande uit optische vezels ingewerkt in de vloerbekleding.

Mei 2009 : Inhuldiging van de nieuwbouw op de site St-Michel

Met deze tweede fase wordt de volledige vernieuwing van de site St Michel tot een volwaardig hypermodern ziekenhuis afgerond. Het gaat hem hier om een oppervlakte van 18.000 m² over 8 verdiepingen, met 4 verpleegeenheden, 2 verdiepingen raadplegingen, 2 verdiepingen parking en uitbreiding van het operatiekwartier en de radiologie (o.m. met nucleaire geneeskunde).

December 2011 : Verhuis van de site 2 Alice

De nieuwbouw is voltooid op de site St-Elisabeth. De uitbreiding van het gebouw beantwoordt aan 2 belangrijkste doelstellingen voor de patiënt : een hoogwaardige medische technologie en comfort en welzijn. De activiteiten van de site 2 Alice zijn gegroepeerd op de site St-Elisabeth.

Het nieuwe gebouw bevat een uitbreiding van sommige bestaande diensten (spoedgevallen, materniteit, kindergeneeskunde, radiologie, nucleaire geneeskunde, fysiotherapie) en een aanzienlijke toename van het aantal consultatieruimtes. Volgende diensten werden hier ook ondergebacht : geriatrie, palliatieve zorg, psychiatrie, dialyse, radiotherapie, chirurgisch dagziekenhuis en medisch (oncologie) dagziekenhuis en nieuwe operatiezalen. In de ruime inkomhal bevinden zich ook de receptie, opnamedienst, winkel en brasserie.

De standaard kamers zijn voorzien van alle mogelijke comfort voor de patiënt. De 4e verdieping bevat een eenheid met 8 suites en 3 VIP-kamers.
De volledige verhuis werd uitgevoerd door personeel en artsen!

 

Onze 2 hoofdobjectieven zijn :

  • Hoogkwalitatieve medische technologie.
    De meest moderne medische apparatuur (zoals o.m. een Nucleaire Magnetische Resonantie in de radiologieafdeling) werd geïnstalleerd, teneinde de kwaliteit van diagnose en behandeling te waarborgen.
  • Comfort en welzijn van de patiënt.
    Menige inspanning werd op het vlak van de architectuur geleverd om de patiënt op een gemakkelijke en mensvriendelijke wijze te onthalen, hem een maximum aan privacy te verlenen, en het comfort in de kamer en de badkamer te verhogen.
Naar boven