Erediensten

De pastorale dienst 

In het kader van de totaalzorg aan patiënten en in samenwerking met het verplegend personeel, staat de pastorale ploeg, gemandateerd door de Kerk, ter beschikking om tegemoet te komen aan de menselijke, spirituele en religieuze verwachtingen van zieken en hun naasten. De pastorale ploeg kan ook contact nemen de vertegenwoordigers van andere godsdiensten en levensbeschouwingen (protestanten, anglicanen, orthodoxen, islamieten, Israëlieten, boeddhisten) of de lekenraadgever. 

Onze missie:

 • Begeleiding van de patiënten en families die het wensen door een ontmoeting, een luisterend oor, een steunende aanwezigheid, een gebedsmoment, een sacrament…
 • Organisatie van de liturgie en sacramenten 
 • Ondersteuning van de personeelsleden met een luisterend oor voor hun vragen alsook voor hun beleving . Het personeel is ook uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de pastorale ploeg. 

Contact:

 • Via aanvraagformulier dat overhandigd aan het verplegend personeel

Via het onthaal of de verpleging of telefonisch:

 • Site St-Elisabeth: 02/642 22 40-41-42-43
 • Site St-Michiel: 02/614 32 40 -41-42

Per mail naar het volgend adres:

 • E-SMB-pastorale@euzh.be

Wanneer vinden de eucharistievieringen plaats?

De eucharistievieringen vinden plaats op zondag en feestdagen om 10u30.

Op de site St-Michiel is er een eucharistieviering op woensdag om 12u30.

 • Kapel site St-Elisabeth: eerste verdiep (route 800)
 • Kapel site St-Michiel: tweede verdiep (vleugel 500, naast de grote liften)

Bent u bereid een handje toe te steken binnen onze ploeg als vrijwilliger?

De pastorale ploeg wordt ondersteund door vrijwilligers. Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste mensen die de ploeg willen versterken en zich ten dienst willen stellen voor patiënten.

Verschillende taken worden toevertrouwd aan vrijwilligers:

 • Patiënten bezoeken tijdens de week
 • De communie brengen aan patiënten (in hun kamer) tijdens de week en op zondag
 • De patiënten naar de kapel vervoeren voor de misten.

Interesse? Neem contact op met de pastorale ploeg:

 • Site St-Elisabeth: met Isabelle Tibia 02/614 22 41 I.Tibia@euzh.be
 • Site St-Michiel: met Vinciane Cornez 02/614 32 41 V.Cornez@euzh.be

 

Via deze link, vindt u de programma 2018-2019 van de pastorale dienst. 

 

Naar boven