Nu ook het lied centraal in de zorg in de Europa Ziekenhuizen

Aangezien nu ook het lied centraal in de zorg werd gezet, werd een nieuw project opgestart in de Europa Ziekenhuizen. Het project is bestemd voor patiënten in een palliatieve zorgeenheid en hun naaste omgeving. Het lied bevordert de levensdynamiek, de zingeving en de band tussen mensen. Het versterkt de totaalaanpak van de patiënt.

Hoe werkt het?

Bij een eerste contact met de patiënt en zijn naaste omgeving wordt hen ondersteuning door de zingende verpleegkundige aangeboden. Deze contacten vinden plaats tijdens of buiten de zorgmomenten. Ook begeleiding bij het overlijden met het lievelingslied van de patiënt is mogelijk. Deze muzikale momenten komen hoofdzakelijk uit een liedjesboek met op de patiënt afgestemde compilaties en teksten, die in de kamers ter beschikking worden gesteld.

Een lied kan herinneringen opwekken, een vleugje zelfwaarde doen opborrelen of een band met de buitenwereld creëren. Het wordt een gedeeld moment binnen het koppel, de familie of het multidisciplinaire team. Het kan ten slotte ook het rouwproces bij de naasten van de patiënt ondersteunen of een boodschap van de overledene bij hen overbrengen. Deze momenten geven een enorm goed gevoel van welzijn aan de patiënt, zijn omgeving en het multidisciplinaire team. Het experiment kan in de toekomst uitgebreid worden met andere kunstvormen zoals schilderen of poëzie, en ook in andere zorgeenheden worden aangeboden.