Wie is wie ?

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de Europa Ziekenhuizen is als volgt samengesteld :

- twee Afgevaardigd Bestuurders :
  Dhr Peter Fontaine en Dr Yvan de Meeûs 

- twee leden voorgedragen door de KU Leuven :
  Prof. Caroline Weltens evenals Prof. Paul De Leyn

- twee leden voorgedragen door de UCL :
  Prof. Bernard Vandeleene en Mevr Donatienne Grégoire 

- twee geneesheren voorgedragen door de Medische Raad :
  Dr Jan Benijts en Dr Emmanuel Haine

- 4 onafhankelijke leden :
  onze Voorzitter Mgr Charles-Louis van Arenberg, Dr Lieve Verplancke, onze vice-voorzitter Dhr B. Van Lierde en Mevr Adrienne Axler

- een lid voorgedragen door de Christelijke Mutualiteiten / Mutualités Chrétiennes :
  Dhr Arnaud Gorgemans

Directie Comité

dhr Peter FONTAINE – Algemeen Directeur – Voorzitter Directie Comité

Dr Yvan DE MEEÛS – Medisch Directeur – Ondervoorzitter/vervanger

Mevr Evelyn VASS – Operationeel Directeur

dhr Lieven MANGELSCHOTS – Directeur Zorg & Kwaliteit

Mevr Chantal SERET – Directeur Site St-Michiel & Administratie, Directeur HR a.i.

dhr Roel VERHAEREN – Financieel Directeur

 

Naar boven