Chirurgisch dagziekenhuis

Chirurgisch dagziekenhuis - openingsuren loket en telefonische beschikbaarheid: van 7u tot 19u

Info & afspraak : 02/614.20.30

Dankzij de evolutie van de technieken in de heelkunde en anesthesie, kunnen een groot aantal ingrepen plaatsvinden in het chirurgisch dagziekenhuis. Dit wil zeggen dat de duur van de opname en de ingreep niet langer dan 1 dag in beslag neemt. Men spreekt dan over ambulante chirurgie.

In het daghospitaal staat het comfort van de patiënt centraal. De behandeling gebeurt binnen een aangenaam kader, veel rustiger dan bij een klassieke hospitalisatie. Bovendien is de volledige infrastructuur van het ziekenhuis toegankelijk tijdens de behandeling.

De heelkundige specialiteiten die zich bevinden binnen het dagziekenhuis zijn voornamelijk:

  • Plastische heelkunde
  • Oftalmologische heelkunde
  • Vasculaire heelkunde
  • Abdominale heelkunde
  • Orthopedische heelkunde
  • Stomatologische heelkunde
  • Gynaecologische heelkunde
  • Urologische heelkunde
  • Radiotherapie
  • ….

In de Dagkliniek of One Day Clinic is een raadpleging Anesthesie toegankelijk voor alle patiënten die het wensen of op vraag van de betrokken chirurg.

Om de duur van de hospitalisatie zo kort mgogelijk te houden is het noodzakelijk dat u zich 1 tot anderhalf uur op voorhand in de dienst aanbiedt. Om het geprogrammeerde uur van de operatie te kennen, contacteer u best het secretariaat de dag voordien tussen 15u en 18u.

Als de ingreep gepland is vòòr 12 uur ’s middags, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Als de ingreep na de middag plaatsvindt, moet u vanaf 7u 's morgens nuchter zijn. Nuchter als in: niets eten of drinken.

Bij uw aankomst op de dienst zal u door ons personeel begeleid worden. De anesthesie werd op voorhand met uw anesthesist besproken. Na een kort verblijf in de ontwakingszaal, zal u door de verpleegkundige naar uw kamer teruggebracht worden.

Na akkoord van de anesthesist wordt uw terugkeer naar huis geregeld, vergezeld door een meerderjarige persoon naar keuze.

Bij uw ontslag worden precieze richtlijnen gegeven omtrent uw medicatie thuis. Wanneer u thuis komt, kan u steeds beroep doen op de Spoedgevallendienst als u nog vragen hebt u ongerust bent. Het nummer: 02 / 614 29 00. Indien nodig contacteert de Spoedgevallendienst de geneesheren die betrokken waren bij het uitvoeren van uw operatie.

De dag nadien zal het secretariaat van de Dagkliniek contact met u opnemen om uw toestand te kennen. De pijnkliniek bevindt zich ook binnen de Dagkliniek, en dit om redenen van comfort en veiligheid voor de organisatie.

Naar boven